Κηρύγματα

Πατέρες, Νέοι, και Παιδιά: 3+

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ΩΡΑ 21:58.

Α’ Ιωάννου 2

12Σας γράφω, παιδιά μου,
για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό.
13Σας γράφω, πατέρες,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας γράφω, νέοι μου,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό.
14Σας έγραψα, παιδιά μου,
πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.
Σας έγραψα, πατέρες,
πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας έγραψα, νέοι μου,
πως είστε δυνατοί, και ο λόγος του Θεού ζει μέσα σας
και έχετε νικήσει τον πονηρό.

Πάτερες, Νέοι, και Παιδιά: 2-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ΩΡΑ 21:57.
Α’ Ιωάννου 2:12-14
12Σας γράφω, παιδιά μου,
για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό.
13Σας γράφω, πατέρες,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας γράφω, νέοι μου,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό.
14Σας έγραψα, παιδιά μου,
πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.
Σας έγραψα, πατέρες,
πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας έγραψα, νέοι μου,
πως είστε δυνατοί, και ο λόγος του Θεού ζει μέσα σας
και έχετε νικήσει τον πονηρό.

Πατέρες, Νέοι, και Παιδιά: 1-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ΩΡΑ 21:55.
Α’ Ιωάννου 2:12-14
12 Σας γράφω, παιδιά μου,
για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό.
13 Σας γράφω, πατέρες,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας γράφω, νέοι μου,
για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό.
14 Σας έγραψα, παιδιά μου,
πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.
Σας έγραψα, πατέρες,
πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας έγραψα, νέοι μου,
πως είστε δυνατοί, και ο λόγος του Θεού ζει μέσα σας
και έχετε νικήσει τον πονηρό.