Καλοκαιρινό Πρόγραμμα

Για την διάρκεια του καλοκαιριού, θα κρατάμε της Κυριακάτικες λατρίες στις 10:00 π.μ. και δεν θα έχουμε Κυριακό σχολείο.

Η Τεταρτηνή συμπροσευχή θα κρατιέται στην εκκλησία στις 7:00 μ.μ. Θα επιστρέψουμε στις συνηθισμένες μας όρες στον Σεπτέμβριο.