Ευγνωμοσύνη (2)

Θεσσαλονικείς Α’ 5:12-28

12Σας παρακαλούμε, αδερφοί, ν’ αναγνωρίζετε όσους από σας κοπιάζουν και προΐστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, και σας νουθετούν. 13Για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή κι αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. 14Σας προτρέπουμε, αδερφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. 15Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας στον άλλο κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην εκκλησία και σ’ όλον τον κόσμο.

16Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. 17Να προσεύχεστε αδιάκοπα. 18Να ευχαριστείτε το Θεό για το καθετί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σ’ εσάς δια του Χριστού. 19Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 20Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, 21αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. 22Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. 23Είθε ο Θεός, που δίνει την ειρήνη, να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του. Κι ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας –το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας– άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 24Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. 25Αδερφοί μου, να προσεύχεστε για μας. 26Χαιρετήστε όλα τα μέλη της εκκλησίας με αδερφικό φίλημα. 27Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδερφούς. 28Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.

Gratitude pt2