Περίσσια Ελπίδα Με τη Δύναμη του Αγίου Πνεύματος

Ρωμαίους 15:8-13

8Κι εννοώ το εξής: Ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του ιουδαϊκού λαού, για ν’ αποδειχθεί πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτορές μας, 9και χάρη σ’ αυτόν δόξασαν το Θεό για την ευσπλαχνία του και οι άλλοι λαοί. Όπως λέει η Γραφή: Γι’ αυτό θα σε υμνήσω, Κύριε, ανάμεσα στους άλλους λαούςκαι θα ψάλω το όνομά σου.10Και σε άλλο σημείο λέει:Χαρείτε μαζί με το λαό του Θεού και οι άλλοι λαοί.11Αλλού πάλι λέει:Υμνείτε τον Κύριο όλα τα έθνηδοξάστε τον όλοι οι λαοί.12Κι ο Ησαΐας λέει κι αυτός:Θα έρθει ο απόγονος του Ιεσσαί,θα εμφανιστεί για να εξουσιάσει λαούς·σ’ αυτόν θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους.13Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Overflowing With Hope By the Power of the Holy Spirit