Δόξαστε τον Κύριο για το Μεγαλείο του, την Καλοσύνη του, το Βασιλίο του, και την Αγάπη του

Ψαλμός 145

1 Ύμνος του Δαβίδ.

Τα μεγαλεία σου θα πω, Θεέ μου, βασιλιά,

και τ’ όνομά σου θα ευλογώ

παντοτινά κι αιώνια.

2 Την κάθε μέρα θα σ’ ευλογώ,

και τ’ όνομά σου θα εξυμνώ

παντοτινά κι αιώνια.

3 Μεγάλος είσαι, Κύριε,

κι άξιος πολύ να υμνείσαι·

ανεξερεύνητη η μεγαλοσύνη σου!

4 Από γενιά σ’ άλλη γενιά

ας εξυμνούν τα έργα σου,

τα κατορθώματά σου

ας κηρύττουν.

5 Το λαμπρό μεγαλείο

της δόξας σου ας πουν,

κι εγώ τ’ αξιοθαύμαστα έργα σου

θα τα στοχάζομαι.

6 Ας λένε για την τρομερή σου δύναμη,

κι εγώ θα διηγούμαι τη μεγαλοσύνη σου.

7 Ας θυμούνται τα έργα σου της καλοσύνης σου

κι ας εξυμνούνε την πιστότητά σου.

8 «Ο Κύριος είναι μεγαλόψυχος και σπλαχνικός·

έχει υπομονή κι αγάπη απέραντη.

9 Ο Κύριος είναι καλός για όλους·

είναι φιλεύσπλαχνος

για όλα του τα πλάσματα».

10 Όλα όσα έφτιαξες

θα σε υμνούνε, Κύριε,

και οι πιστοί σου

θα σ’ ευχαριστούν.

11 Θα λένε για τη δόξα της βασιλείας σου,

και τις υπέροχές σου πράξεις

θα διηγούνται.

12 Για να γνωρίσουν στους ανθρώπους

την ισχύ σου,

και το ένδοξο μεγαλείο

της βασιλείας σου.

13 Η βασιλεία σου

βασιλεία αιώνια,

κι η εξουσία σου διαρκεί σε όλες τις γενιές.

Ο Κύριος είν’ αξιόπιστος

σ’ όλες τις υποσχέσεις του,

και σ’ όλα του τα έργα είναι καλός.

14 Ο Κύριος δίνει στήριγμα

σ’ όλους αυτούς που πέφτουνε·

και ξαναστήνει ορθούς

όλους εκείνους που λυγίζουν.

15 Όλοι σ’ εσένα έχουν τα μάτια τους στραμμένα,

κι εσύ τους δίνεις την τροφή τους

στην ώρα της.

16 Τα χέρια σου ανοίγεις

και την επιθυμία χορταίνεις

κάθε ζωντανού.

17 Δίκαιος είν’ ο Κύριος

σε κάθε εκδήλωσή του,

και σ’ όλα του τα έργα σπλαχνικός.

18 Ο Κύριος είναι κοντά

σ’ όλους που τον καλούνε,

σ’ όλους που τον καλούνε

ειλικρινά.

19 Τους πόθους εκπληρώνει των πιστών του,

ακούει την κραυγή τους και τους σώζει.

20 Φυλάει ο Κύριος όλους

εκείνους που τον αγαπούν·

κι όλους τους ασεβείς

θα τους εξολοθρέψει.

21 Τον ύμνο του Κυρίου

θα πει το στόμα μου,

κι όλα τα πλάσματα θα ευλογούν

τ’ άγιο του όνομα,

παντοτινά κι αιώνια.

Worship the Lord for His Greatness, Goodness, Kingdom, and Love – Grk