Το Έργο Ανοικοδόμησης στα Νέα

Της εκκλησίας μας το έργο επισκευής για το καμπαναριό, τη στέγη, και το πάρκινγκ λοτ έχει μπέι στης ειδήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στο ίντερνετ η σαν PDF.