Ελληνικό Σχολείο

Το Ελληνικό μας σχολείο αρχίζει την σχολική χρονιά στις 10 π.μ. αυτο το Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές, καθώς και τα μαθήματα, ξεκινούν την ίδια μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.