Μη Κλαίετε, δεν Απέθανεν! – β

Λουκάς 8:49-56

Don’t cry he is not dead