Σιώπα, Πεφίμωσο!

Λουκάς 8:22-25

Σιώπα, Πεφίμωσο!