Η Θριαμβευτική Είσοδος του Χριστού: Πρόσωπα στο Πλήθος

Λουκάς 19:35-44

Η Θριαμβευτική Είσοδος του Χριστού