Άγιο Πάσχα

Θα γιορτάσουμε μαζί το ‘Αγιο Πάσχα με τισ παραδοσιακές σούβλες τιν Κυριακή 4 Απριλίου, μετά απο δίγλωσση λατρεία στισ 10 πμ.  Όσοι πργαμματίζεται να παραυρεθείτε, τηλεφονήστε μας πριν το τέλος τις εβδομάδας.