Φιλανθρωπικό έργο

WNTN 1550 AM – Ελληνική Ηχώ

Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων στο
WNTN 1550 AM, Ελληνική Ηχώ
Κάθε Κυριακή στις 7:45 π.μ.
Κάθε Παρασκευή στις 8:15 π.μ.

Gordon-Conwell Theological Seminary

Έχουμε καταρτίσει δύο υποτροφίες στο Θεολογικό Σεμινάριο του Gordon – Conwell: Προς μνήμη του αιδεσιμότατου Άργου Ζωδιάτη και προς μνήμη του Λάζαρου Κανταρτζή.

Boston Rescue Mission

-Υποστηρίζουμε την Ιεραποστολή Διάσωσης στην Βοστώνη (Boston Rescue Mission), τόσο οικονομικά, όσο και με συμμετοχή στην παροχή γευμάτων. Η συγκεκριμένη Ιεραποστολή βοηθάει άστεγους στην Βοστώνη.

Βοηθούμε εθελοντικά στην προετοιμασία και σερβίρισμα γευμάτων. Επιθυμία μας είναι να βοηθήσουμε με ακόμη πιο ενεργό τρόπο (σε διμηνιαία βάση). Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

AMG International – Advancing the Ministries of the Gospel

Το Κυριακό μας σχολείο μαζεύει χρήματα προς υποστήριξη αρκετών παιδιών που υποστηρίζονται από τις ιεραποστολές της ΑΜG. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για παροχή φαγητού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και βιβλικής κατάρτισης.

Gideons International

Γεδεωνίτες

ΑΣΤΕΡΑ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ηλεκτρονική έκδοση χριστιανικού περιοδικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Γενικής Συνόδου της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας (Ελλάδα).

CitiVision

Η CitiVision είναι μια διακονία που υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες ολιστικά για 25 χρόνια μέσω του ευαγγελισμού, ίδρυσης εκκλησιών και μαθητείας.