Τι πιστεύουμε

Πιστεύουμε ότι η Γραφή είναι ο γραπτός λόγος του Θεού, ο οποίος εμπνεύστηκε από το Άγιο Πνεύμα χωρίς λάθη στα πρωτότυπα χειρόγραφα. Η Αγία Γραφή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού και είναι αλάνθαστη και απαρέγκλιτη σε όλα τα ζητήματα πίστης και πράξης.  Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος αιώνια υπάρχει σε τρία πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και αδύνατοι να σώσουν τους εαυτούς τους από την δυσαρέσκεια του Θεού, εκτός του ελέους Του.Πιστεύουμε ότι η σωτηρία είναι μόνο μέσω του Θεού, καθώς κυρίαρχα εκλέγει ποιους θα σώσει.

Πιστεύουμε ότι η εκλογή Του βασίζεται στην χάρη Του, και όχι σε ατομικά ανθρώπινα έργα ή προβλέπουσα πίστη.

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο οποίος μέσω της τέλειας ζωής Του και του θυσιαστικού θανάτου Του, έγινε εξιλασμός για τις αμαρτίες όσων εμπιστεύονται μονάχα σε Εκείνον την σωτηρία τους.

Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ελεήμων και πιστός στους ανθρώπους Του, όχι μόνο ατομικά αλλά και οικογενειακά σε επάλληλες γενιές, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της Διαθήκης Του.

Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε όλους τους δικούς Του, δίνοντας τους δύναμη και σοφία να εμπιστευτούν τον Χριστό και να Τον ακολουθήσουν.  Πιστεύουμε ότι ο Χριστός θα επιστρέψει, σωματικά και ορατά, προκειμένου να κρίνει όλη των ανθρωπότητα και να καλοσωρίσει στην παρουσία Του τους δικούς Του.

Πιστεούμε ότι κάθε έκφανση της ζωής μας πρέπει να δίνει δόξα στον Θεό κάτω από την Κυριαρχία του Ιησού Χριστού.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πιστεύω μας, διαβάστε τον Καταστατικό Χάρτη των Εκκλησιών μας.