Ο σκοπός μας

Σκοπός της Εκκλησίας μας είναι να λατρεύσουμε από κοινού τον θαυμαστό μας Κύριο, να κηρύξουμε και να διδάξουμε τον Λόγο του Θεού, να οδηγήσουμε τον αμαρτωλό και χαμένο άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, που είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή, και είναι ο μόνος δρόμος της σωτηρίας, και να προσφέρουμε χριστιανική συντροφιά, αγάπη, ενθάρρυνση και οικοδομή στη χριστιανική πίστη.

Σκοπός της Εκκλησίας του Χριστού είναι να πάει σε όλο τον κόσμο και να κηρύξει το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση (Κατά Μάρκο Ευαγ.16:15). Η πρόσκληση, λοιπόν, του ευαγγελίου, είναι μια πρόσκληση για κάθε ψυχή, να έλθει προς τον Χριστό. Είναι η πρόσκληση που ο ίδιος ο Χριστός έκανε καλώντας τους ανθρώπους να έρθουν κοντά Του: Ελάτε σ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω (Κατά Ματθαίο Ευαγ. 11:28).

Η πρόσκληση αυτή του Χριστού κρύβει μέσα της όλο το έλεος, όλη την αγάπη, όλη την συγχωρητικότητα και την χάρη του Θεού, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι κουρασμένοι, φορτωμένοι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς που τους καλεί όχι σε τιμωρία ούτε σε απολογία, αλλά σε μετάνοια για την αμαρτία τους, σε πίστη στον ίδιο τον Χριστό, σε σωτηρία, σε ξεκούραση, σε συγχώρηση, σε αληθινή ζωή.

Αυτήν την ουράνια και θεία πρόσκληση απευθύνουμε σε όλους. Και η απάντηση που περιμένει ο Θεός σ αυτήν την πρόσκληση είναι να πάμε στον Χριστό προσωπικά, γιατί μόνο ο Χριστός σώζει. Αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μας, και αναστήθηκε για την δικαίωσή μας (Προς Ρωμαίους επιστ.4:25). Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δείξει τον Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε πως Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε (Πράξεις των Αποστόλων 4:12).