Χορωδία

Η χορωδία μας είναι ένα ζωντανό και σημαντικό κομμάτι των λατρειών μας Κάθε Κυριακή. Η χορωδία μας ψάλλει τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική λατρεία. Επίσης, η χορωδία μας δίνει μία ξεχωριστή παράσταση κάθε Χριστούγεννα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν στην χορωδία μας.