Συντροφιά ζευγαριών

Τα παντρεμένα ζευγάρια της εκκλησίας μας συναντιόνται μια φορά το μήνα στην εκκλησία για συναναστροφή και διδασκαλία γύρω από χρήσιμα θέματα σχετικά με ένα Χριστοκεντρικό γάμο.

Φύλαξη παιδιών είναι διαθέσιμη στην εκκλησία μας στη διάρκεια των συναντήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην εκκλησία ή στείλτε μας ένα e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@gecb.org