Συμμελέτη γυναικών

Η εκκλησία μας έχει μια βιβλικη και δίγλωσση μελέτη που συναντάται κάθε δεύτερη Παρασκευή στις 7:30 μ.μ.