Κυριακό Σχολείο

Η εκκλησία μας έχει τάξεις Κυριακού σχολείου κάθε Κυριακή στις 10:00 π.μ.

Κατά την διάρκεια της πρωινής αγγλικής και ελληνικής λατρείας προσφέρεται φύλαξη, διδασκαλία και απασχόληση για παιδιά ηλικίας 3-9 ετών (τα παιδιά πηγαίνουν στο ειδικό για αυτά μετά μετά την λογία).

Βρεφοκομικός σταθμός για πολύ μικρά παιδιά παρέχεται τόσο κατά την διάρκεια του Κυριακού σχολείου όσο και κατά την διάρκεια των λατρειών.

Το Κυριακό σχολείο δεν έχει τάξεις τους θερινούς μήνες (μέσα Ιουνίου – τέλη Αυγούστου).